Site logo

Zgjidhni Paketen

PAKETA - JAVORE

 30

PAKETA FINANCIARE -  JAVORE

PAKETA MUJORE

 29

Zgjidhni pakete 1-Mujore. Publikoni deri ne 50 njoftime. Kohezgjatja 30 dite. Njoftim i promovuar. Share (Facebook,Linkedin,Instagram) Mbi 100.000 shikime/ mujore

PAKETA 3- MUJORE

 100

PAKETA 6- MUJORE

 140

Zgjidhni pakete 6-Mujore. Publikoni deri ne 200 njoftime. Kohezgjatja 180 dite Njoftim i promovuar. Share (Facebook,Linkedin,Instagram) Mbi 100.000 shikime/ mujore

PAKETA 1- VJECARE

 230

Zgjidhni pakete 1-Vjecare Publikoni deri ne 365 njoftime. Kohezgjatja 365 dite Njoftim i promovuar. Share (Facebook,Linkedin,Instagram) Mbi 100.000 shikime/ mujore  

PAKETA 1- NJOFTIM

 1

PAKETA FREE

 0