Site logo

Zgjidhni Paketen

PAKETA - JAVORE

3000 L

PAKETA FINANCIARE

PAKETA FINANCIARE -  JAVORE

PAKETA 1-MUJORE

5000 L

PAKETA FINANCIARE 1-MUJORE

Zgjidhni pakete 1-Mujore. Publikoni deri ne 50 njoftime. Kohezgjatja 30 dite. Njoftim i promovuar. Share (Facebook,Linkedin,Instagram) Mbi 100.000 shikime/ mujore

PAKETA 6- MUJORE

30000 L

PAKETA FINANCIARE 6- MUJORE

Zgjidhni pakete 6-Mujore. Publikoni deri ne 200 njoftime. Kohezgjatja 180 dite Njoftim i promovuar. Share (Facebook,Linkedin,Instagram) Mbi 100.000 shikime/ mujore

PAKETA 1- VJECARE

50000 L

PAKETA FINANCIARE 1- VJECARE

Zgjidhni pakete 1-Vjecare Publikoni deri ne 365 njoftime. Kohezgjatja 365 dite Njoftim i promovuar. Share (Facebook,Linkedin,Instagram) Mbi 100.000 shikime/ mujore  

PAKETA FREE

L

Zgjidhni pakete pa pagese. Publikoni deri ne 10 njoftime. Kohezgjatja 21 dite Postimi eshte rendor jo i fiksuar

Zgjidhni pakete pa pagese. Publikoni deri ne 10 njoftime. Kohezgjatja 21 dite Postimi eshte rendor jo i fiksuar